Netherlands Film Production Incentive: Cash rebate voor internationale producten

Tijdens het Filmfestival van Cannes heeft het Nederlands Fonds voor de Film een nieuwe  stimuleringsmaatregel voor films gelanceerd: de Netherlands Film Production Incentive.
Deze maatregel is o.a. bedoeld om Nederland aantrekkelijker te maken voor internationale filmmakers. 

De Netherlands Film Production Incentive biedt een 30% Cash Rebate op subsidiabele uitgaven in Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine Brian, sabine@nflilm.tv 

Cash rebate for international producers

During the Cannes Film Festival 2014, the Netherlands Film Fund launched a new initiatives: the Netherlands Film Production Incentive . This programmes is intended to make the Netherlands more attractive to international film makers.

The Netherlands Film Production Incentive offers a 30% cash rebate for eligible expenditure in the Netherlands. Read more about this on the page: Netherlands Film Production Incentive